PHARMACIES

  • Rousi Alkistis –  2289071112 – Ano Mera
  • Pharma Mykonos – 2289023900 – Drafaki
  • Theocharis Ioannis – 2289023770 – Mathaiou Andronikou 30
  • Koukouzelis Pharmacies & Parapharmacies – 2289023800 – Chora
  • Pharmacy Papanikolaou Mykonos – 2289078706 – Drafaki
  • Pharmacy Kimon Koukouzelis – 228902325 – New peripheral road, Μύκονος
  • Pharmacy – 10 Street Mitropoleos